ثبت درخواست

ثبت درخواست

 

برای ثبت درخواست انجام آزمون ها مطابق زیر عمل شود:

فرم ثبت درخواست را از لینک زیر دانلود نمایید

فرم ثبت درخواست   

با مطالعه مراحل پذریش نمونه فرم ثبت درخواست را مطابق جدول تعرفه ها تکمیل فرمایید

محققین دانشگاه رازی فرم تکمیل شده را به آدرس اتوماسیون مدیریت آزمایشگاه مرکزی

و محققین سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به  پست الکترونیکی زیر ارسال فرمایید

razi.centrallab@yahoo.com

پس از ارسال فرم تکمیل شده ضمن هماهنگی با آزمایشگاه مرکزی نسبت به پرداخت هزینه خدمات دستگاهی اقدام شود

اسکن فیش یا پرینت پرداخت را پیشاپیش به آدرس های ذکر شده فوق ارسال فرمایید و ضمن تماس با آزمایشگاه مرکزی از نوبت خدمات دستگاهی خود آگاه شوید

اصل مستندات پرداخت را هنگام مراجعه حضوری به مسوول آزمایشگاه مرکزی تحویل دهید

مراجعه حضوری یا تماس با آزمایشگاه از شنبه تا چهارشنبه (روزهای غیر تعطیل) در بازه زمانی ۸ صبح تا 15بعد از ظهر انجام شود

 

برای دریافت آدرس و شماره تماس آزمایشگاه مرکزی به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید.