نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت

 

                     

                    مدیریت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه

 

                     مدیر آزمایشگاه: دکتر مصطفی فیضی

                     رشته تحصیلی: شیمی فیزیک

                    عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه

                                   رزومه

                     آدرس صفحه شخصی در google scholar